Kinderdagverblijf Ukkie Vollenhove

Zoekt u een veilige, warme en liefdevolle omgeving voor uw kind(eren) voor de tijd dat u werkt, studeert of met uw eigen zaken bezig bent? Dan bent u bij ons aan het goede adres!

Aanbod en kosten


Kinderdagverblijf Ukkie verzorgt de opvang van kinderen van 0 tot 13 jaar. De kinderen komen minimaal 2 tot maximaal 10 dagdelen per week op het kinderdagverblijf, zodat u als ouders de tijd heeft voor uw werk, studie of andere bezigheden.

Wij zijn een geregistreerd kinderdagverblijf, waardoor de kosten gemaakt voor kinderopvang in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. Link naar het Landelijk Register Kinderopvang.

Soort opvang

Prijs voor een dag per week opvang

Prijs per uur

Dagopvang (0-4 jaar) *

€ 390,- per maand

€ 8,34

Naschoolse opvang (4-12 jaar) inclusief schoolvakanties

€ 160,- per maand

€ 7,31

Buitenschoolse opvang (4-12 jaar) inclusief schoolvakanties

€ 180,- per maand

€ 7,31

Peuterspelen (2 ochtenden per week)

€ 198,34 per maand

€ 8,50

* Voor halve dagen en 3 dagdelen of minder dagopvang of flexibele opvang geldt een toeslag. 


Voor een berekening van uw kosten voor kinderopvang kunt u terecht bij:

www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen

Map
Info