Kinderdagverblijf Ukkie Vollenhove

Zoekt u een veilige, warme en liefdevolle omgeving voor uw kind(eren) voor de tijd dat u werkt, studeert of met uw eigen zaken bezig bent? Dan bent u bij ons aan het goede adres!

Visie en Pedagogisch doel 


Visie.


Ons kinderdagverblijf biedt ruimte aan alle kinderen die aan ons toevertrouwd zijn. Wij willen kinderen bij ons een gevoel van warmte, geborgenheid en veiligheid laten ervaren. Dit vinden wij een goede basis voor een optimale ontwikkeling. Elk kind heeft hierbij recht op een stimulerende ondersteuning van deskundige groepsleiding. 


Pedagogisch doel.

Ieder kind in de leeftijd van 0 tot 12 jaar ontwikkelt zich op zijn eigen manier. Ons pedagogisch beleid richt zich daarom op het individuele kind. Dit houdt in dat elk kind wordt gestimuleerd in zijn eigen ontwikkeling. Dit doen wij op basis van de volgende punten;

Acceptatie, veiligheid en geborgenheid:
Elk kind moet zich veilig, geborgen en geaccepteerd voelen door de groepsleiding. Dit is een goede basis voor een kind om zich in een groep optimaal te kunnen ontplooien.

Ruimte, Respect en Recht:
Dat houdt in dat wij kinderen de ruimte geven zich te ontwikkelen en de wereld te verkennen op hun eigen manier en in hun eigen tempo. De tweede R staat voor het respect hebben voor de ideeën van anderen en het leren respect te hebben voor elkaar en jezelf. De derde R, recht, heeft te maken met het luisteren naar een kind. Zijn/haar mening is van belang en mag geuit worden. Daarnaast leert een kind ook om te gaan met de meningen van anderen.

Map
Info