informatie voor ouders

ons Pedagogisch Werkplan en Beleidsplan Veiligheid & Gezondheid

In ons Pedagogisch Werkplan zijn een aantal belangrijke zaken vastgelegd, zoals ons pedagogisch beleid, ons beleid omtrent het aannemen van nieuwe personeelsleden, ons wenbeleid, overgangsbeleid en ziektebeleidsplan. Daarnaast zijn in het plan ook zaken als klachtenafhandeling en communicatie tussen ouders en leidsters vastgesteld.

In ons Beleidsplan Veiligheid & Gezondheid staat beschreven wat we doen of juist niet doen tijdens situaties die met veiligheid en gezondheid te maken hebben. Wilt u het Pedagogisch Werkplan of Beleidsplan Veiligheid & Gezondheid van Ukkie inzien, dan kunt u dit bij ons opvragen.

Omdat jonge kinderen kwetsbaar zijn, stelt de rijksoverheid strenge kwaliteitseisen aan kinderopvang. Bij Ukkie kun je erop vertrouwen dat wij je zoon of dochter de hoogste kwaliteitszorg bieden. Ons kinderdagverblijf is in het bezit van alle vergunningen die de wet vereist. Daarbij investeren wij continu in ons personeel.

Contactmomenten

Gedurende de opvangperiode van je kind zijn er regelmatig contactmomenten met onze leidsters. Hieronder zie je een lijstje staan van de contactmomenten. Wij hechten waarde aan persoonlijk contact met ouders. Daarnaast staat het je als ouder/verzorger altijd vrij tijdens de openingsuren contact met ons op te nemen.

  • Uitgebreid kennismakingsgesprek bij de intake
  • Altijd gelegenheid om bij te praten tijdens de overdracht
  • Tussentijdse evaluatie na drie maanden opvang
  • Terugkerende 10-minutengesprekken
  • Eindgesprek aan het eind van de opvangperiode
 

Ouderavond

We hebben jaarlijks een ouderavond. Ouders worden hierover vroegtijdig ingelicht.

Happy child kids group having fun and play at kindergarden with teacher

Zwanger? vraag een rondleiding aan.